Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Email In PDF.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh

Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Biên bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ


 

Video Đoàn thanh niên

Video thuỷ điện

 

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter