CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIH

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 6400036989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp ngày 05/09/2007

Đăng ký thay đổi lần 9 Ngày 11/05/2022)

Bản tóm tắt thông tin này được cung cấp tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RTIH
Đại chỉ: Số 88 Lê Duẩn – P. Nghĩa Tân – TP. Gia Nghĩa – T. Đăk Nông
 Điện thoại: 02613.544 443              Fax: 02613.546 588

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIH.

1.1 Các thông tin chung về Công ty

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đăk R’Tih.

Tên Tiếng Anh: Dak rtih Hydropower Joint Stock Company

Tên viết tắt: DaHC

Vốn điều lệ theo đăng ký KD: 1.000.000.000.000 đồng

Địa chỉ: Số 88 Đường Lê Duẩn – P. Nghĩa Tân – TP. Gia Nghĩa – T. Đăk Nông

Số điện thoại: 02613.544 443

Số Fax: 02613.546 588

Website: www.dahc.com.vn

 

 

Số đăng ký kinh doanh: 6400036989

Cấp ngày 11/05/2022

Đơn vị cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông

Tài khoản số: 112.000.150.952

Tại: Ngân Hàng Vietinbank Chi nhánh 4, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

1.2- Ngành nghề sản xuất kinh doanh và các sản phẩm chính

 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. (Chi tiết: Sản xuất, Kinh doanh điện).
 • Khai Thác gỗ.
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa.
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt.( Chi tiết: khai thác quặng Bô xít).
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
 • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá.
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
 • Lắp đặt hệ thống điện.
 • Khai thác thủy sản nội địa.
 • Xậy dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. (Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước).
 • Khai thác khí đốt tự nhiên.
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng.
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.( Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi. đầu tư xậy dựng thủy điện).
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.( Chi tiết: Dịch vụ khách sạn).
 • Nhà hang và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
 • Xậy dựng công trình đường sắt và đường bộ.( Chi tiết: Xậy dựng công trình đường bộ).
 • Xây dựng nhà các loại.
 • Hoàn thiện công trình xây dựng.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.( chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
 • Trồng rừng và khai thác rừng.

1.3- Quá trình thành lập:
1.3.1- Nghị quyết, Quyết định

 • Quyết định số 218/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng số 1 ngày 11 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kỹ thuật của công trình chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk r’tih.
 • Quyết định số 155/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng số 1 ngày 17 tháng 09 năm 2007 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đăk r’tih.
 • Quyết định số 52/TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng số 1 ngày 09 tháng 04 năm 2008 về việc chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án cho Công ty cổ phần thủy điện Đăk r’tih.

1.3.3- Đăng ký kinh doanh

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp Giấy chứng nhận ĐKKD số 6400036989 ngày 05/09/2007 Đăng ký thay đổi lần 9 Ngày 11/05/2022.

1.3.4- Đăng ký thuế

 • Cục thuế tỉnh Đăk Nông cấp giấy chứng nhận Đăng ký thuế vào ngày 06/09/2007.

1.3.5- Đăng ký mẫu dấu

 • Công an tỉnh Đăk Nông cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số 1654/ĐKMD vào ngày 22/10/2007.

1.3.6- Giấy phép hoạt động điện lực

 • Cục điều tiết điện lực Bộ công thương đã cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 01/GP-ĐTĐL ngày 03/01/2011 cho phép Công ty được hoạt động phát điện, quản lý và vận hành đường dây 220kV.

1.3.7- Văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ngành có liên quan

 • Văn bản số 949/TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 2005 về việc cho phép đầu tư thủy điện Đăk r’tih.
 • Ngày 23/11/2001 Tổng Công ty điện lực Viêt Nam đã có văn bản số 6431/EVN/KH về việc chấp nhận mua điện của Dự án thủy điện Đăk r’tih.
 • Ngày 06/11/2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định số 1618/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng thủy điện Đăk r’tih.

2- CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
2.1- Đại hội đồng cổ đông

 • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty.
 • Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; quyết định cơ cấu vốn; bổ sung sửa đổi điều lệ; bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh Công ty.

2.2- Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và chỉ đạo thực hiện của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; Xác định các mục tiêu hoạt động, ra các nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trên cơ sở các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng cổ đông đề ra.
Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Đặng Chính Trung

: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Văn Thịnh

: TV HĐQT – Tổng Giám đốc

- Ông Chu Văn Quyền

: TV HĐQT

- Ông Trần Quang Hào

: TV HĐQT

- Ông Lê Văn Trán

: TV HĐQT

2.3- Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Võ Thái

: Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Trần Quý Đạt

: TV Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Thanh Thế

: TV Ban Kiểm soát

2.4- Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT, do Hội đồng quản trị bầu. Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, thực thi các quyền theo phân công của HĐQT, theo qui định pháp luật về người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông về các quyết định của mình. Chủ tịch HĐQT là người đại diện trước pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

2.5- Chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, phân xưởng.
2.5.3- Phòng Tổ chức – Lao động

 1. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ; Lao động tiền lương; Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác thanh tra, bảo vệ, hành chính quản trị; Đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao hoặc cho Công ty thuê; Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho CBCNV Công ty

 1. Nhiệm vụ
  Đề xuất, xây dựng phương án về Tổ chức bộ máy, Tổ chức nhân sự và triển khai thực hiện sau khi Tổng Giám đốc phê duyệt.

Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các chính sách về tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ khác cho người lao động trong Công ty để Tổng Giám đốc xem xét trình HĐQT Công ty phê duyệt.

Thực hiện các chế độ liên quan đối với người lao động trong Công ty theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Quản lý hồ sơ nhân sự trong Công ty.

Quản lý Văn phòng làm việc, bảo quản tài sản và các trang thiết bị và dụng cụ hành chính phục vụ cho khối văn phòng Công ty

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, các công việc hành chính, phục vụ …thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng

Phối hợp với Trung tâm phát triển Qũy đất của chính quyền địa phương lập các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, khi Công ty xin UBNN tỉnh giao hoặc thuê đất phục vụ sản xuất.

Quản lý diện tích đất đai mà UBND tỉnh đã giao hoặc cho Công ty thuê, chủ động giải quyết các tranh chấp đất đai trong các trường hợp người dân hoặc tổ chức lấn chiếm đất của Công ty đã được giao hoặc thuê.

Quản lý môi trường nước hồ chứa và vành đai rừng phòng hộ ven lòng hồ chứa nước, đảm bảo vệ sinh, an toàn khu vực hồ chứa.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất lập danh sách, đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công tác huấn luyện, tổ chức thi nâng bậc nghề cho CBCNV Công ty

2.5.4- Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

 1. Chức năng:
  Phòng kỹ thuật là bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật: Quản lý công tác kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường kinh doanh, quản lý công tác sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, quản lý an toàn đập và hồ chứa thủy điện Đăk R’tih.

Quản lý công tác sửa chữa định kỳ và đột xuất các thiết bị trong Công ty.

Theo dõi, quản lý hợp đồng mua bán điện.

Lập kế hoạch sản xuất điện hàng năm.

 1. Nhiệm vụ:
  • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh điện và báo cáo thực hiện hàng tháng, hàng quý, năm.
  • Tổ chức quản lý toàn bộ hồ sơ, lý lịch thiết bị, tài liệu, bản vẽ hoàn công của toàn bộ hệ thống thiết bị trong công ty.
  • Theo dõi, giám sát các thông số vận hành và công tác sửa chữa thiết bị trong dây chuyền sản xuất điện. (nhà máy – đường dây – hệ thống thông tin truyền thông)
  • Thống kê, phân tích nguyên nhân sự cố xảy ra trong hệ thống thiết bị và đề ra biện pháp xử lý khắc phục, cải tiến, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, trung tu và đại tu.
  • Tổ chức lập hồ sơ toàn bộ các công trình sửa chữa lớn, tham gia lập hồ sơ cho các dự án đầu tư, thi công xây dựng công trình: Lập phương án sửa chữa, đầu tư, thiết kế kỹ thuật, giám sát công tác thực hiện.
  • Tổ chức và quản lý công tác sáng kiến trong Công ty, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, tổng hợp xây dựng và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học.
  • Theo dõi, giám sát an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh.
  • Quan trắc Công trình: Kiểm tra và nhận các số liệu quan trắc của thiết bị quan trắc, theo dõi và phối hợp với Tư vấn Điện 2 đo chuyển dịch ngang, chuyển dịch đứng công trình đê đập.
  • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phòng chống lụt, bão, quản lý an toàn đập và hồ chứa, lập các báo cáo có liên quan.
  • Cung cấp hồ sơ CDM
  • Phối hợp với các Phòng ban và Phân xưởng để xây dựng quy trình vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa và bảo dưỡng cho 100% hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất điện của Công ty.
  • Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, mạng LAN, các chương trình phần mềm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh tại nhà máy và văn phòng.
  • Tham gia đánh giá và hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh.
  • Quản lý kỹ thuật, tham gia công tác đào tạo, thi nâng bậc,…
  • Lập báo cáo công tác tháng, quý, năm theo lĩnh vực do phòng quản lý theo yêu cầu của TGĐ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2.5.5 Phòng Tài chính - Kế toán

 1. Chức năng
  • Theo dõi chính xác toàn bộ tài sản, tiền vốn Công ty quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Luật kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, phản ánh kịp thời tình hình sử dụng, biến động tài sản, vốn.
 2. Nhiệm vụ:
  • Quản lý vốn
  • Quản lý Tài sản
  • Quản lý Công nợ
  • Quản lý vốn cổ đông, chi trả cổ tức
  • Báo cáo Doanh thu & Chi phí
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo quản trị
  • Kê khai & Báo cáo thuế ( Hàng tháng, quyết toán thuế năm )
  • Quan hệ khách hàng ( Ngân hàng, Cơ quan thuế …….).
  • Lập kế hoạch tài chính: Tháng, Quý, Năm

2.5.7 Phân xưởng Vận hành

 1. Chức năng:
  • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về quá trình vận và tham gia lập kế hoạch, phương thức chạy, dừng các tổ máy.
  • Vận hành tất cả các hệ thống trong nhà máy được các cấp lãnh đạo giao nhiệm vụ.
  • Vận hành các tổ máy đáp ứng yêu cầu của các cấp điều độ A0, A3.
  • Theo dõi và báo cáo các thông số của các hệ thống Tổng giám đốc nhà máy.
  • Kịp thời xử lý và báo cáo các sự cố bất thường cho Lãnh đạo và các đơn vị liên quan trong công ty để xử lý.
  • Là lực lượng sản xuất trực tiếp.
 2. Nhiệm vụ:
  • Đảm bảo thực hiện biểu đồ phụ tải của điều độ hệ thống điện trên thanh cái 220kV của nhà máy, thực hiện điều chỉnh tần số, điện áp trong giới hạn cho phép.
  • Thực hiện đúng theo các quy trình, quy phạm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu qủa các thiết bị được giao.
  • Thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong phạm vi được giao quản lý.
  • Hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài công ty vào làm việc tại các vị trí trực thuộc quyền quản lý của PXVH.
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan (P.KT, PXSC...) để kiểm tra đánh giá các sự cố, đề xuất phương án xử lý tình trạng của thiết bị để lập kế hoạch sửa chữa hàng năm.
  • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, Scada/EMShoạt động tốt.
  • Vận hành thiết bị theo Quy trình điều độ Hệ thống điện. Xử lý sự cố theo quy trình quy phạm đã ban hành.
  • Bảo quản, lưu giữ các tài liệu được giao quản lý theo quy định.
  • Thực hiện chế độ báo cáo, truyền số liệu theo quy định.3
  • Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng cháy chữa cháy. Tham gia đầy đủ các buổi diễn tập tất phòng cháy chữa cháy.
  • Phối hợp và làm đầy đủ các thủ tục an toàn theo quy định cho PXSC, phòng Kỹ thuật … trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp thiết bị vận hành theo kế hoạch, chương trình, nội dung được duyệt.
  • Thực hiện nghiêm túc kỷ luật vận hành, giao nhận ca, chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác; quy trình kỹ thuật an toàn điện và các quy trình kỹ thuật an toàn khác. Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, các dụng cụ, phương tiện làm việc được giao; bảo quản tốt, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
  • Tổ chức việc học tập, huấn luyện nâng cao tay nghề cho nhân viên Vận hành theo quy định của Công ty, công tác an toàn lao động.v.v.
  • Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật.
  • Tham gia nghiệm thu các thiết bị, công trình sau khi sửa chữa.
  • Chủ động trong việc PCCN cho các thiết bị trong phạm vi quản lý.
  • Tham gia điều tra sự cố các hư hỏng của thiết bị theo phân cấp của Công ty.

2.5.8 Phân xưởng Sửa chữa

 1. Chức năng:
  • Quản lý và tổ chức thực hiện công tác sửa chữa, thí nghiệm, nâng cấp cải tạo các thiết bị của nhà máy thủy điện thuộc Công ty.
  • Nắm vững tình hình thiết bị, phát hiện và tổ chức xử lý kịp thời các thiếu sót, khiếm khuyết và tình trạng làm việc không bình thường của các thiết bị đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.
  • Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cải tiến thiết bị và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao độ tin cậy và ổn định cho thiết bị.
  • Thu thập tài liệu, tiêu chuẩn, quy phạm phục vụ cho công tác sửa chữa thiết bị của Công ty.
  • Lập đầy đủ hồ sơ, các biểu mẫu ghi chép theo dõi công tác sửa chữa thiết bị một cách có hệ thống.
  • Tham gia điều tra sự cố các hư hỏng của thiết bị theo phân cấp của Công ty.
  • Cấp phiếu công tác cho các đội công tác trong và ngoài Công ty đến sửa chữa trên các thiết bị, hệ thống do Phân xưởng quản lý.
 2. Nhiệm vụ:
  • Tổ chức thực hiện công tác giám sát lắp đặt thiết bị, nghiệm thu thiết bị đưa vào vận hành các công trình mới theo phân giao.
  • Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên cho công nhân sửa chữa, đào tạo công nhân tập sự trong Công ty.
  • Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các xưởng sửa chữa cơ khí, xưởng sửa chữa điện, các thiết bị sửa chữa thí nghiệm và sử dụng tốt các dụng cụ, do Phân xưởng quản lý.
  • Lập chương trình tiến độ tổ chức thực hiện sửa chữa sự cố, sửa chữa định kỳ toàn bộ các thiết bị trong Công ty đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

3- CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

3.1- Danh sách cổ đông sáng lập

STT

Tên cổ đông

Địa chỉ trụ sở

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM, VN

10.500.000

15

2

CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 22, Đường Ngô Quyền, phường Tràng tiền, Hoàn kiếm, Hà Nội, VN

4.900.000

7

3

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM

54.600.000

78

3.2- Cơ cấu cổ đông góp vốn đến thời điểm 31/03/2012:

STT

Tên cổ đông

Địa chỉ trụ sở

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

Tổng Công ty Xây dựng số 1-TNHH MTV

Lầu 8-9 Sailing Tower – 111A Pasteur – P.Bến Nghé – Q.1 – TP HCM

58,630,160

58.6%

2

Công ty TNHH SX&TM Bách Việt

65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4 - Q.Tân Bình - TP HCM

22,678,289

22.7%

3

Công ty CP Xây Dựng số 5

137, Lê Quang Định , Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

316,550

0.3%

4

Công ty CP Đầu Tư & TM Dầu Khí Sông Đà

Tầng 4 CT3, Toà nhà Fodacon đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

484,600

0.5%

5

Công ty CP Sông Đà 604

G10 - phường Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân - Tp.Hà Nội.

350,000

0.4%

6

Các cổ đông cá nhân thuộc Công ty TNHH SX&TM Bách Việt

65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4 - Q.Tân Bình - TP HCM

10,374,711

10.4%

7

Các cổ đông cá nhân thuộc Công ty CP Đầu Tư & TM Dầu Khí Sông Đà

Tầng 4 CT3, Toà nhà Fodacon đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

1,270,400

1.3%

8

Các cổ đông cá nhân thuộc Công ty CP Miền Đông

Đường 1 - KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai

810,514

0.8%

9

Các cổ đông thuộc Tổng Công ty

Lầu 8-9 Sailing Tower – 111A Pasteur – P.Bến Nghé – Q.1 – TP HCM

5,084,776

5.1%

 

Tổng cộng

 

100,000,000

100%