CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIH

1. Tên Công ty:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIH
- Tên giao dịch quốc tế: DAKRTIH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: DaHC
2. Địa chỉ:
Địa chỉ: 88 Lê Duẩn – P. Nghĩa Tân – TX. Gia Nghĩa – T. Đăk Nông
3. Liên hệ:
- Điện thoại: 02613.544 443
- Fax: 02613.546 588
4. Website:
www.dahc.com.vn - Email: tddakrtih@gmail.com
5. Mã số thuế: 6400036989
6. Giấy chứng nhận kinh doanh:
Giấy chứng nhận ĐKKD số 6400036989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp ngày 05/09/2007 - Đăng ký thay đổi lần 9 Ngày 11/05/2022
7. Ngành nghề kinh doanh chính:
Đầu tư, xây dựng, sản xuất- kinh doanh nguồn điện và các công việc liên quan.
8. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng).
9. Hội đồng Quản trị:

- Ông Đặng Chính Trung

: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Văn Thịnh

: TV HĐQT – Tổng Giám đốc

- Ông Chu Văn Quyền

: TV HĐQT

- Ông Trần Quang Hào

: TV HĐQT

- Ông Lê Văn Trán

: TV HĐQT

10. Ban Kiểm soát

- Ông Võ Thái

: Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Trần Quý Đạt

: TV Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Thanh Thế

: TV Ban Kiểm soát

 

 

11. Ban Tổng Giám đốc và các vị trí quản lý
 

- Ông Nguyễn Văn Thịnh

: Tổng Giám đốc

  - Ông Bạch Kim Châu

: Phó Tổng Giám đốc

  - Ông Nguyễn Văn Hữu

: Kế Toán Trưởng

  - Bà Phạm Thị Ánh

: TP Tổ Chức - Hành Chính

  - Ông Nguyễn Viết Xuân

: PP Kỹ Thuật – Kế Hoạch

  - Ông Huỳnh Ngọc Vân

: Quản đốc PX Sửa chữa

  - Ông Trần Công Yên

: Quản đốc PX Vận hành

 12. Người đại diện theo pháp luật:

- Ông Nguyễn Văn Thịnh

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

13. Dự án đang đầu tư:
      Công trình thủy điện Đăk R’Tih có công suất 144MW, sản lượng điện năng 636,8 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư 4.300 tỉ đồng.