Giới thiệu nhà máy

Công ty cổ phần thủy điện ĐăkR’tih thành lập theo Biên bản họp xúc tiến thành lập Công ty cổ phần thủy điện Đăk r’tih (lần 3) ngày 23 tháng 08 năm 2007. Giữa các cổ đông gồm: Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty TNHH SX&TM Bách Việt, Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt nam, Công ty CP Miền Đông, Các cổ đông thuộc Tổng Công ty.Với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Đăk R'Tih công suất 144MW.

Nằm trên địa bàn huyện Đak R’lấp, tỉnh Đăk Nông. Đây là dự án do Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1) làm chủ đầu tư, và khởi công xây dựng vào tháng 6/2007, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tháng 8/2011, với công suất lắp đặt là 144 MW. Nhà máy thủy điện Đăk R'Tih sử dụng nguồn nước từ suối Đăk R'Tih và các sông suối khác trong vùng, chia thành 2 bậc thủy điện: bậc 1 là nhà máy thủy điện ĐăkR'Tih bậc trên có diện tích hồ chứa là 11,08 km2, với công suất 82 MW.

 Bậc 2 là nhà máy thủy điện ĐăkR'Tih Bậc dưới có diện tích hồ chứa là 0,166 km2, với công suất là 62 MW. Lượng điện sản xuất ra được truyền từ nhà máy thủy điện bậc dưới lên nhà máy thủy điện bậc trên bằng đường dây truyền tải dài 4,5 km, AC330-220 KV. Và từ nhà máy thủy điện bậc trên đến trạm biến áp 500kV Đắk Nông bằng đường dây truyền tải dài 3,4 km mạch đơn 220 KV. Từ đây sẽ đấu nối vào lưới điện Quốc gia.