• b1_5c21b
 • b15_dd708
 • b14_f6527
 • b16_90c19
 • b12_75679
 • c4_ed871
 • b13_a6b43
 • c5_e0891
 • b5_37d36
 • b2_9897a
 • b7_a1a93
 • b8_3ec26

Tin tức nổi bật

Quan hệ cổ đông

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chứng khoán

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Chưa có bài viết nào

Ý KIẾN - TRẢ LỜI

Chưa có bài viết nào

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO

Tình hình sản xuất

Ngày:

Tổng công suất:

 144 MW

Sản lượng tháng:

 46,754 MWh

Sản lượng năm:

 680,42 MWh

Tình hình các tổ máy:

 Bình thường

Mực nước đầu tháng:

603.62 m

 

THÔNG TIN WINDY

LIÊN KẾT