A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công trình thủy điện An Phước hoàn thành kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

Công trình thủy điện An Phước nằm trên dòng chính sông Đa Dâng - nhánh lớn nằm thượng nguồn của hệ thống sông Đồng Nai. Công trình có công suất lắp máy 12MW, thuộc địa phận thôn An Phước, xã  Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, do Công ty Cổ phần Thủy điện Liên Gich đầu tư xây dựng và quản lý vận hành.

Trong tháng 6/2022, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã được Công ty Cổ phần Thủy điện Liên Gich tin tưởng, ký hợp đồng tư vấn thực hiện quan trắc đập chu kỳ “0” cho công trình thủy điện An Phước.

Công trình thủy điện An Phước nằm trên dòng chính sông Đa Dâng - nhánh lớn nằm thượng nguồn của hệ thống sông Đồng Nai. Công trình có công suất lắp máy 12MW, thuộc địa phận thôn An Phước, xã  Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, do Công ty Cổ phần Thủy điện Liên Gich đầu tư xây dựng và quản lý vận hành.

Trong tháng 6/2022, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã được Công ty Cổ phần Thủy điện Liên Gich tin tưởng, ký hợp đồng tư vấn thực hiện quan trắc đập chu kỳ “0” cho công trình thủy điện An Phước.

Từ kết quả thực hiện tốt các nội dung công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu hợp đồng nêu trên, SBA tiếp tục được được Công ty Cổ phần Thủy điện Liên Gich tin tưởng, lựa chọn làm đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện An Phước lần đầu sau 3 năm kể từ ngày tích nước đến mực nước dâng bình thường và Chi nhánh SBA - Trung tâm tư vấn và KĐAT đập (TTTV) là đơn vị trực tiếp ký kết hợp đồng với chủ đập theo ủy quyền của SBA.

Hình 1. Đập thủy điện An Phước nhìn từ thượng lưu

Hình 2. Đập thủy điện An Phước nhìn từ hạ lưu

Thực hiện hợp đồng số 0510/22/HĐTV/LG-SBA ngày 05/10/2022, TTTV đã triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đề cương và yêu cầu hợp đồng, cụ thể: Thu thập, xử lý số liệu; Khảo sát, thăm dò đánh giá sơ bộ ẩn họa, khuyết tật (nếu có) đối với công trình; Kiểm tra tình trạng sạt lở, bồi lắng lòng hồ chứa nước; Kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thuỷ văn và các thay đổi về lưu vực đã được cập nhật; Đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước.

Hình 3. Đo kiểm tra chuyển vị đập tại hiện trường phục vụ kiểm định

Hình 4. Đo kiểm tra bồi lắng lòng hồ phục vụ kiểm định

Hiện nay, TTTV đã hoàn thành toàn bộ nội dung các công việc kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện An Phước theo hợp đồng đã ký kết và bàn giao hồ sơ sản phẩm tư vấn cho chủ đập để thực hiện các bước tiếp theo.

Qua việc kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện An Phước lần này, ngoài việc thực hiện tốt, đánh giá đầy đủ các vấn đề kỹ thuật và các mặt liên quan quản lý, vận hành an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện An Phước từ sau khi tích nước phát điện đến nay theo quy định hiện hành, TTTV còn có nhiều kiến nghị, đề xuất đối với chủ đập nhằm đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa thủy điện An Phước trong thời gian đến.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT XEM NHIỀU