A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

Giới thiệu Thị trường điện

1. Tên gọi của thị trường
a) Tên tiếng Việt: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam;
b) Tên tiếng Anh: Vietnam Wholesale Electricity Market;
c) Tên viết tắt: VWEM.

2. Thành viên tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh
a) Bên bán điện gồm:
- Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có công suất đặt trên 30 MW trực tiếp tham gia thị trường điện. Các nhà máy thủy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống có quyền lựa chọn tham gia thị trường điện khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng;
- Trong giai đoạn hiện tại các Nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu (SMHP), các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo gián tiếp tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo thiết kế VWEM, các nhà máy BOT và SMHP dự kiến sẽ tham gia thị trường điện theo một trong các hình thức sau: i) Trực tiếp tham gia thị trường; ii) Tham gia thị trường thông qua đơn vị chào giá thay thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

b) Bên mua điện gồm:
- 5 Tổng công ty Điện lực.
- Khách hàng sử dụng điện lớn mua điện từ cấp điện áp 110 kV trở lên đấu nối trực tiếp vào trạm biến áp truyền tải cấp điện áp 220 kV đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương có quyền lựa chọn tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
- Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam): Thực hiện nhiệm vụ mua điện từ các nhà máy điện không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh và bán sản lượng điện này cho các Tổng công ty Điện lực theo quy định của Bộ Công Thương.
- Đơn vị mua điện mới được phép tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương.

c) Các đơn vị cung cấp dịch vụ:
- Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;
- Đơn vị truyền tải điện: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Đơn vị phân phối điện: Các Tổng công ty Điện lực;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT XEM NHIỀU